Công nghệ Blockchain thay đổi đột phá giáo dục đại học

Giáo dục là một lĩnh vực có rất nhiều thông tin cần lưu trữ như hồ sơ bảng điểm, bằng cấp,… Sự xuất hiện của công nghệ blockchain trong giáo dục được kỳ vọng rằng sẽ thay đổi cách thức lưu trữ trong hệ thống giáo dục.

Công nghệ blockchain đang dần tiếp cận với lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên nó mới chỉ ở giai đoạn ban đầu và chưa được sử dụng rộng rãi. Vậy, với giáo dục thì công nghệ blockchain có thể mang lại lợi ích gì?

Công nghệ Blockchain thay đổi đột phá giáo dục đại học

Công nghệ Blockchain

Với giáo dục, công nghệ blockchain có tác dụng lưu trữ những thông tin liên quan đến học sinh, sinh viên và chia sẻ hồ sơ học tập.

Công nghệ chuỗi khối sẽ lưu trữ dữ liệu thành các khối, các dữ liệu cùng thời gian sẽ được đưa vào cùng khối, sau đó được mã hóa bằng khóa công khai và khóa riêng tu. Việc bảo mật và lưu trữ thông tin được đảm bảo.

Blockchain sẽ tiết kiệm thời gian trong việc quản lý những thông tin của sinh viên như bảng điểm, hồ sơ sinh viên, quá trình học tập,… Ví dụ, một bảng điểm điện tử chi tiết sẽ có môn học, kết quả học tập,… Những người được truy cập bảng điểm này sẽ nắm được thông tin về bảng điểm và thông tin này hoàn toàn bảo mật. Như vậy, blockchain có thể thực hiện ý tưởng bảng điểm lưu trữ vĩnh viễn.

Xem thêm:  Tin tức crypto ngày 22/12

Một điểm tuyệt vời của công nghệ chuỗi khối đó là việc tránh được tình trạng gian lận. Vì thông tin đầu vào của blockchain được ghi nhận và lưu trữ trong cùng thời gian nên các thông tin trước đó không thể thay đổi, khiến cho việc chỉnh sửa bảng điểm là rất khó khăn. 

Công nghệ blockchain cũng được ứng dụng trong làm bằng tốt nghiệp kỹ thuật số. Năm 2019, Đại học Maryville là một trong những trường đại học đầu tiên áp dụng bằng và bảng điểm điện tử. 

Công nghệ blockchain với tiện ích, bảo mật và lâu dài, mang lại lợi ích cho không chỉ sinh viên mà còn cả hệ thống giáo dục. Đối với các tổ chức giáo dục, việc sử dụng blockchain sẽ tiết kiệm thời gian, cũng như chi phí giấy tờ liên quan đến việc lưu trữ thông tin sinh viên. 

Đối với nhà tuyển dụng thì công nghệ blockchain cũng giúp nhà tuyển dụng dễ dàng trong việc xác minh thông tin của người ứng tuyển. 

Công nghệ Blockchain

Blockchain còn có thể ứng dụng trong việc lưu trữ giáo trình cũng như các tài liệu giáo dục an toàn hơn so với việc lưu trữ trên ổ cứng.

Blockchain cũng mang lại hiệu quả giảm chi phí giáo dục. Việc quản lý học phí, các thông tin liên quan đến sinh viên đòi hỏi một lượng tài nguyên lớn, nhưng khi áp dụng công nghệ blockchain thì sẽ giảm được các chi phí không cần thiết, từ đó, giảm gánh nặng chi phí.

Xem thêm:  Sự kiện AMA của Unicorn Ultra đã mang lại những thành tựu gì

Như vậy, công nghệ blockchain mang trong mình tiềm năng có thể thay đổi lĩnh vực giáo dục, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ và chia sẻ thông tin hồ sơ, khả năng bảo mật cao, tiết kiệm chi phi cho hệ thống giáo dục.

Trả lời